||  

Scores

Round #1 Scores
Rank Total Username Round #1
1 20 simone007 0 20
1 20 visualrob 20 0
Round #1 Draw
Draw Game 1 Game 2 Total Scores
simone007 - visualrob 0-20 20-0 20-20